"Το κύριο γνώρισμα του πολίτη είναι η συμμετοχή στην απονομή δικαιοσύνης και στην άσκηση εξουσίας" Αριστοτέλης

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015

Επίδομα Ορεινών περιοχών: 600 ευρώ ετησίως ►Δείτε δικαιούχους ►Περιοχές

Αναδημοσίευση απο e-nafpaktia.gr     http://www.e-nafpaktia.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=14860%3A-600-&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50

Τα ΚΕΠ της χώρας με ανακοινώσεις τους ενημερώνουν τους πολίτες ότι από 1/9/2015 έως 31/12/2015 ισχύει η κατάθεση των αιτήσεων για τις οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών μελών της Ε.Ε, σχετικά με την «Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών έτους 2015» που φτάνει έως και τα 600 ευρώ.
Συγκεκριμένα το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται μετά την κατά καιρούς αναπροσαρμογή του :
-σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) ετησίως και
-σε τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00€).
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή.
Η παραπάνω κατά περίπτωση εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτή.
Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους με την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών: * Αίτηση του δικαιούχου στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία του: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού.
* Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους υπηκόους κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
* Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης όπου να διαφαίνεται ευκρινώς το IBAN
* Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ.
* Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (φετινό εκκαθαριστικό 2015 για εισοδήματα του 2014 – φορ. έτος 2014).
* Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια μέσα στο ίδιο έτος.
* Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου, προς την ΥΔΕ περί της μη ύπαρξης σε βάρος του κανενός στοιχείου εκχώρησης ή κατάσχεσης.  Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η «οικογένεια» και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή.
Ως «οικογένεια» θεωρούνται οι σύζυγοι μόνο ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο- αρχηγό της οικογένειας. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν «οικογένεια» (για να αποτελούν οικογένεια απαιτούνται πάνω από δύο μέλη).
Το επίδομα μπορεί να αιτηθεί ο δικαιούχος μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου. Όσον αφορά την έννοια της οικογένειας νοικοκυριού διευκρινίζεται:
-Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η οικογένεια και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή.
-Για την εφαρμογή των υπόψη διατάξεων με τον όρο “οικογένεια” εννοείται το ζεύγος των σε νόμιμο γάμο συμβιούντων συζύγων μετά των ανηλίκων και άγαμων τέκνων αυτών (συγγενική οικογένεια) που συμβιούν κάτω από την ίδια στέγη.
Κατόπιν αυτού ως οικογένεια θεωρούνται: Οι σύζυγοι μόνο ή και τα τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο
–αρχηγό της οικογένειας.
-Επίσης την εισοδηματική ενίσχυση δικαιούνται και δυο (2) οικογένειες που συνοικούν κάτω από την ίδια στέγη.

Δημοσιεύουμε τον πίνακα με μια μικρή επιφύλαξη μήπως επήλθε κάποια αλλαγή πρόσφατα.

                                             
                                                


Κυριακή, 19 Ιουλίου 2015

Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την οδοποιία Διασελλάκι-Πέρκος

ΤΩΡΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΝΕΛ !!
ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ?

Ενας απο τους βασικότατους όρους για την υλοποίηση των προγραμμάτων οδοποιίας είναι η μελέτη και έγκριση των περιβαλλοντικών όρων δηλαδή της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η οποία είναι και η πιο χρονοβόρα, καθώς εμπλέκονται σ’ αυτή πολλές υπηρεσίες και κυρίως απαιτείται Πράξη Χαρακτηρισμού από τις δασικές υπηρεσίες, μια διαδικασία που συνεπάγεται μεγάλη χρονική καθυστέρηση και ήταν μια απο τις αιτίες που χάθηκαν παρόμοια προγράμματα στο  παρελθόν.

Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσουμε οτι τελικά εκδόθηκε στις 13/7/2015 απο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου η απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων του Εργου "Βελτίωση οδοποιίας Διασελλάκι-Πέρκος"

Το επόμενο στάδιο είναι η όσον το δυνατόν συντομότερη διαδικασία δημοπράτησης του έργου.  Για το συγκεκριμένο έργο  όπως είναι γνωστό έχει εγκριθεί απο την Περιφέρεια κονδύλι ύψους 800.000 ευρώ.
Το ερώτημα είναι : 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΕΦΤΑ? ΘΑ ΥΠΆΡΞΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕ?

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!!!!!!!

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ παρακάτω ολόκληρο το έγγραφο

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

Ο καθαρισμός του νεκροταφείου μας

Αποψίλωση χαμηλής βλάστησης και καθαρισμός του νεκροταφείου του χωριού μας, απο συνεργείο του Δήμου. Και συνεχίζουμεΠρίνΚυριακή, 7 Ιουνίου 2015

Ο καθαρισμός των δρόμων απο τις χειμειρινές νεροποντές

Με τη βοήθεια του Δημάρχου μας, αρχίζουμε να συμμαζεύουμε τα σοκάκια του χωριού μας, από τις χειμερινές νεροποντές.
Και συνεχίζουμε δυναμικά.

Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2015

Επίσκεψη του Δημάρχου στον Πέρκο

Από την επίσκεψη -οδοιπορικό το Σάββατο 30/5/2015 στα όμορα χωριά της Ναυπακτίας του Δημάρχου μας Θέρμου κ. Κωνσταντάρα Σπύρου με πρώτο χωριό τον Πέρκο. Μετά το εκκλησίασμα απολαύσαμε τον καφέ μας και έγινε μια γόνιμη συζήτηση για τα προβλήματα του χωριού μας. Τον ευχαριστούμε απο καρδιάς.
Κυριακή, 17 Μαΐου 2015

H πρόταση για συντήρηση του δρόμου Πέρκου Περίστας


Υπάρχουν στιγμές που κυριολεκτικά απο απόγνωση σηκώνει κάποιος ψηλά τα χέρια. Και με την ευκαιρία που είναι ψηλά στραμμένα προς τον ουρανό ,η μόνη μας ελπίδα είναι να κάνουμε μιά δέηση προς τον Πανάγαθο μπας και μας λυπηθεί και μας βρεί Εκείνος λύση , αφού οι θνητοί αιρετοί αδυνατούν ή δεν προλαβαίνουν. Δεν υπάρχει άλλη σωτηρία.
Μιλάμε για 3 χιλιόμετρα άθλιου χωμάτινου δρόμου (Πέρκος –Περίστα) πουπρίν απο δυό μήνες οι δύο πρόεδροι των χωριών με κοινή τους επιστολή –κοινοποιημένη και στους Δημάρχους- ζητάνε απο την Περιφέρεια τη συντήρηση του.
Νεώτερα? Οι προσπάθειες και πιέσεις του Δημάρχου Θέρμου που δεν έχουν φέρει ακόμη κανένα αποτέλεσμα.
Υπάρχει λύση? ΝΑΙ , με το νόμο των πιθανοτήτων μπορεί μέσα στο καλοκαίρι κάτι να γίνει !!! Αν και συνήθως οι όποιες λύσεις προκύπτουν ή τυχαία ή στο «ο,τι κάτσει» Υπ αυτή την έννοια έχετε πιθανότητες αγαπητοί Περκιώτες . Αλλιώς ξέρετε, απο Ναύπακτο μέσω Θέρμου και μετά απο Διασελλάκι (11 χλμ. χωματόδρομος !!) 


Στις 15/3/2015 με κοινή μας πρόταση ο Πέρκος και η Περίστα ζητήσαμε απο την Περιφέρεια να συντηρηθεί το χωμάτινο κομμάτι των 3,5 χιλιομέτρων απο Πέρκο πρός Περίστα.

Ακόμη περιμένουμε!!!!!!!!!

Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

Παράταση του χρόνου νομιμοποίησης των σταβλικών εγκαταστάσεωνΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Θέρμο   12-3-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Θέρμου ενημερώνει τους πολίτες του ότι από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης προωθείται νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία παρατείνεται η προθεσμία νομιμοποίησης των σταβλικών και εν γένει κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για 18 μήνες από τη λήξη της, δηλαδή μέχρι τις 12 - 09 - 2016. 

Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

Προθεσμία χορήγησης αδειών εγκατάστασης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Με το παρακάτω Δελτίο Τύπου ο Δήμος Θέρμου σε εφαρμογή σχετικού Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για να λάβουν άδεια εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων τους . 
Η προθεσμία έχει οριστεί μέχρι τις 11 Μαρτίου 2015 και η λήψη της άδειας είναι υποχρεωτική, διαφορετικά κινδυνεύουν με επιβολή προστίμων.


Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

Ο απολογισμός των προτάσεων έτους 2014 προς τον Δήμο Θερμου

 Στα πλαίσια της οφειλόμενης ενημέρωσης των συγχωριανών μας ,κρίθηκε σκόπιμο να παρατεθούν οι προτάσεις που έγιναν προς το Δήμο μας κατά το 3ο τετράμηνο του 2014

Όπως είχατε ενημερωθεί η πρώτη πρόταση αφορούσε στο Τεχνικό Πρόγραμμα του χωριού μας για το 2015. Λεπτομέρειες δημοσιεύθηκαν στο http://perkos-nafpaktias.blogspot.gr/2014/09/2015_29.html

Η δεύτερη πρόταση αφορούσε στην αναζήτηση της τύχης του προγράμματος «ΠΙΝΔΟΣ» και των 300.000 ευρώ για το χωριό μας. Και γιαυτό έχετε ενημερωθεί

Η τρίτη πρόταση αφορούσε στη συντήρηση του δρόμου Διασελάκι –Πέρκος. Όπως έχετε ενημερωθεί στο  http://perkos-nafpaktias.blogspot.gr/2014/12/6000000.html έχει εγκριθεί απο το Περιφερειακό Συμβούλιο , κονδύλι 800.000 ευρώ για το σκοπό αυτό.

Η τέταρτη πρόταση αφορούσε στο κλάδεμα των δένδρων της πλατείας

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τις προτάσεις και σχετικό απόσπασμα δημοσιεύεται παρακάτω