"Το κύριο γνώρισμα του πολίτη είναι η συμμετοχή στην απονομή δικαιοσύνης και στην άσκηση εξουσίας" Αριστοτέλης

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Το τεχνικό πρόγραμμα της Κοινότητας για το έτος 2015


Θα πρέπει να ενημερωθούν, όσοι δεν γνωρίζουν, ότι κάθε χρόνο οι Δήμοι συντάσσουν το τεχνικό πρόγραμμα για το επόμενο έτος, με βάση τις προτάσεις των τοπικών κοινοτήτων και τα χρήματα που αναλογούν στην κάθε μια. Οι πόροι υλοποίησης του προγράμματος προέρχονται κυρίως από τη λεγόμενη Σ.Α.Τ.Α. (Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και τα ποσά κατανέμονται στους Δήμους με βάση τα πληθυσμιακά –απογραφικά κριτήρια.  Τη μείωση της ΣΑΤΑ   της μοναδικής πηγής χρηματοδότησης έργων για τους Δήμους της χώρας, σε ποσοστό 53% από τις αρχές του 2014, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.  Αν αναλογισθούμε ότι οι Δήμοι με κριτήριο την απογραφή του 2001 και όχι του 2011 και ειδικότερα ο δικός μας για το έτος 2013 έλαβε 28.590 € και για το 2014 το ποσό των 17.460 € , αντιλαμβάνεται εύκολα κάποιος πόσο δύσκολη  καθίσταται   η σύνταξη προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Έργων για τη νέα χρονιά ,όταν πρέπει αυτό το μικρό ποσό να διανεμηθεί σε 23 τοπικές Κοινότητες .

Για την Κοινότητα μας η περσινή πρόταση της  τότε τοπικής  εκπροσώπου προέβλεπε για το τεχνικό πρόγραμμα μας τη «βελτίωση του δικτύου ύδρευσης από τις πηγές της Τζιχρινιάς και μέχρι το υδραγωγείο» σε προυπολογισμό 2.500 € που μας αναλογούσε από τη ΣΑΤΑ.
Επειδή τα χρήματα για το έργο δεν επαρκούσαν – ενας απο τούς λόγους που δεν υλοποιήθηκε το 2014- και εφέτος έπρεπε να υποβληθεί  νέο τεχνικό πρόγραμμα για το έτος 2015 με προυπολογισμό πάλι 2.500 € από τη νέα ΣΑΤΑ,  ή νέα πρόταση μας είναι πάλι η «βελτίωση του δικτύου ύδρευσης από τις πηγές της Τζιχρινιάς και μέχρι το υδραγωγείο» για ποσό πλέον 5.000 €  (συνένωση των  Σ.Α.Τ.Α. 2014 και 2015) και με κριτήριο ότι  δεν είναι δυνατό να προτείνονται νέα έργα , πριν υλοποιηθούν τα προηγούμενα –γιατί έτσι χάνονται- και μάλιστα όταν απαιτείται κάποιο σημαντικό ποσό.

Προβλέπεται αντικατάσταση του υπάρχοντος δικτύου, το οποίο αφενός βουλώνει σε πολλά σημεία λόγω των ριζών των δέντρων και ειδικά από τις πηγές και μέχρι το Χολεβέικο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο να δοθεί κλίση στις σωλήνες , γιατί πάρα πολύ νερό χάνεται και καταλήγει με δυσκολία στο υδραγωγείο και αφετέρου να καθαρίσουν και να ασφαλιστούν οι υδρομαστεύσεις στις πηγές της Τζιχρινιάς.

Για ο,τιδήποτε νεότερο θα υπάρξει ενημέρωση

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

Καλωσόρισμα

Παράγραφος Γ 6  Εγκυκλίου Νο 49/29-12-2010 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟY ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ :Αναφορές πολιτών στο συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας
"Πέραν των προβλεπόμενων υποχρεώσεων δημοσιότητας, το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας μπορεί με απόφασή του να καθορίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες με τις οποίες θα εξασφαλίζεται στους δημότες πλήρης πληροφόρηση για τα κάθε είδους ζητήματα της κοινότητας καθώς και για τη δραστηριότητα του οικείου συμβουλίου και των αρμοδίων οργάνων του δήμου αναφορικά με τα ζητήματα αυτά.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αγαπητοί φίλοι συμπατριώτες
Απο τις 1 Σεπτέμβρη ξεκίνησε ήδη η νέα  (πενταετής ήδη) θητεία των δημοτικών αρχών.  Ο καθένας μας λίγο ή πολύ γνωρίζει τα προβλήματα του τόπου του, που και άπειρα είναι και πολλές φορές δυσεπίλυτα και φυσικά δεν μπορούν να λυθούν ούτε ως δια μαγείας και άμεσα , αλλά δεν επιτρέπεται και να χρονίζουν , ειδικά κάποια της καθημερινότητας μας. Πρέπει λοιπόν να τα καταγράψουμε, να τα ιεραρχήσουμε και το κυριότερο να τα αναδείξουμε.
Δεν θα κρίνουμε το πρόγραμμα «Καλλικράτης» πρέπει  όμως να συμπορευθούμε με αυτό  ,αρκεί να καταλάβουμε τις ιδιομορφίες του  και ότι πλέον -μιάς και οι Δήμοι έχουν γίνει τεράστια μορφώματα – σε εμάς απομένει να διεκδικήσουμε o,τι μας ανήκει  , αφού οι αποφάσεις πια λαμβάνονται κεντρικά με τις όποιες οικονομικές δυσκολίες που σήμερα υπάρχουν.
Για να γίνει αυτό απαιτείται ενεργός συμμετοχή όλων μας. Είναι υποχρέωση μας να γίνουμε τώρα και περισσότερο απο κάθε άλλη φορά ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ. Ειδικα η νέα γενιά , αφού όπως όλοι βλέπουμε τα χωριά μας ακολουθούν φθίνουσα πορεία.  
Γιατί όσο κι αν φαντάζει απόμακρο η για μερικούς αστείο , όπως τώρα έχουν γίνει συνενώσεις Δήμων στο εγγύς ή απώτερο μέλλον και με βάση τα πληθυσμιακά και απογραφικά κριτήρια θα γίνουν και συνενώσεις Κοινοτήτων. Και τότε ο Πέρκος θα κάνει εκλογές  απο κοινού  π.χ με το συμπαθέστατο Διασελάκι  (όπως γινόταν το 1825 που τότε ήταν και εντελώς διαφορετικά τα πράγματα) και θα φθάσουμε στο σημείο να μην ξέρουμε τι θέλει να διεκδικήσει ο καθένας μας.
Δεν απαιτεί κανείς να ξαναγεμίσουν τα χωριά μας, γνωρίζοντας τις ανάγκες του καθενός μας.  Σίγουρα όμως μπορούμε να κάνουμε πιό βροντερή την παρουσία μας σε αυτό και να ξανανιώσουμε πάλι κάτοικοι του ,απαιτώντας ,καταθέτοντας προτάσεις, γνώμες και να μην θυμόμαστε τα όποια προβλήματα για επτά μέρες κάθε καλοκαίρι που τα βρίσκουμε αιφνιδιαστικά μπροστά μας.
Εχουμε τη διαβεβαίωση της νέας Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου προσωπικά ,οτι θα είναι αρωγοί και συμπαραστάτες στα προβλήματα μας. 
Ζητάμε ενημέρωση, ζητάμε προτάσεις, θέλουμε  να ενημερώνεστε , αν το κάνετε είναι σίγουρο –αν και τόσο μακριά- πως θα έρθετε έστω και νοερά πιό κοντά στον αγαπημένο μας Πέρκο.
Το πως θα γίνεται η ενημέρωση το ξέρετε
Οπως  θα πρέπει να ξέρετε οτι θα ενημερώνεστε και για τις προτάσεις που θα κατατίθενται και τις όποιες εγκριτικές   ή απορριπτικές αποφάσεις του Δήμου που αφορούν το χωριό μας.

Σας ευχαριστώ
Γ. ΤΣΑΜΗΣ