"Το κύριο γνώρισμα του πολίτη είναι η συμμετοχή στην απονομή δικαιοσύνης και στην άσκηση εξουσίας" Αριστοτέλης

Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

Ο απολογισμός των προτάσεων έτους 2014 προς τον Δήμο Θερμου

 Στα πλαίσια της οφειλόμενης ενημέρωσης των συγχωριανών μας ,κρίθηκε σκόπιμο να παρατεθούν οι προτάσεις που έγιναν προς το Δήμο μας κατά το 3ο τετράμηνο του 2014

Όπως είχατε ενημερωθεί η πρώτη πρόταση αφορούσε στο Τεχνικό Πρόγραμμα του χωριού μας για το 2015. Λεπτομέρειες δημοσιεύθηκαν στο http://perkos-nafpaktias.blogspot.gr/2014/09/2015_29.html

Η δεύτερη πρόταση αφορούσε στην αναζήτηση της τύχης του προγράμματος «ΠΙΝΔΟΣ» και των 300.000 ευρώ για το χωριό μας. Και γιαυτό έχετε ενημερωθεί

Η τρίτη πρόταση αφορούσε στη συντήρηση του δρόμου Διασελάκι –Πέρκος. Όπως έχετε ενημερωθεί στο  http://perkos-nafpaktias.blogspot.gr/2014/12/6000000.html έχει εγκριθεί απο το Περιφερειακό Συμβούλιο , κονδύλι 800.000 ευρώ για το σκοπό αυτό.

Η τέταρτη πρόταση αφορούσε στο κλάδεμα των δένδρων της πλατείας

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τις προτάσεις και σχετικό απόσπασμα δημοσιεύεται παρακάτω