"Το κύριο γνώρισμα του πολίτη είναι η συμμετοχή στην απονομή δικαιοσύνης και στην άσκηση εξουσίας" Αριστοτέλης

Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

Εισοδηματική ενίσχυση ορεινών νοικοκυριών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η ανακοίνωση του Δήμου Θέρμου
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ–ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
& ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πάτρα τηλ.: 2610-490335-6
fax: 2610-490359
e-mail: press@apd-depin.gov.gr
Τρίπολη τηλ.:2713-601007
 fax: 2710-232383
 e-mail: presstrip@apd-depin.gov.gr
Κέρκυρα τηλ.:26613-61597
fax: 26610-44424

Πάτρα, 24-9-2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εισοδηματική ενίσχυση σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Σε εξέλιξη βρίσκεται από την 1η Σεπτεμβρίου η εφάπαξ πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, που ανέρχεται στο ποσό των 600 ευρώ, ετησίως, για εισοδήματα μέχρι 3.000 ευρώ και 300 ευρώ, για εισοδήματα μέχρι 4.700 ευρώ.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να καταθέσουν οι δικαιούχοι με σχετική αίτησή τους στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου τους είναι:

- Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, από την οποία να προκύπτει η επί διετία, τουλάχιστον, συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή.
- Αντίγραφο του εκκαθαριστικού του οικονομικού έτους 2014.
- Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικήςενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια, για το έτος 2014.
- Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας και
- Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους ΚΕΠ ή στις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης:
Αιτωλοακαρνανία: 2631022341