"Το κύριο γνώρισμα του πολίτη είναι η συμμετοχή στην απονομή δικαιοσύνης και στην άσκηση εξουσίας" Αριστοτέλης

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Το τεχνικό πρόγραμμα της Κοινότητας για το έτος 2015


Θα πρέπει να ενημερωθούν, όσοι δεν γνωρίζουν, ότι κάθε χρόνο οι Δήμοι συντάσσουν το τεχνικό πρόγραμμα για το επόμενο έτος, με βάση τις προτάσεις των τοπικών κοινοτήτων και τα χρήματα που αναλογούν στην κάθε μια. Οι πόροι υλοποίησης του προγράμματος προέρχονται κυρίως από τη λεγόμενη Σ.Α.Τ.Α. (Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και τα ποσά κατανέμονται στους Δήμους με βάση τα πληθυσμιακά –απογραφικά κριτήρια.  Τη μείωση της ΣΑΤΑ   της μοναδικής πηγής χρηματοδότησης έργων για τους Δήμους της χώρας, σε ποσοστό 53% από τις αρχές του 2014, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.  Αν αναλογισθούμε ότι οι Δήμοι με κριτήριο την απογραφή του 2001 και όχι του 2011 και ειδικότερα ο δικός μας για το έτος 2013 έλαβε 28.590 € και για το 2014 το ποσό των 17.460 € , αντιλαμβάνεται εύκολα κάποιος πόσο δύσκολη  καθίσταται   η σύνταξη προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Έργων για τη νέα χρονιά ,όταν πρέπει αυτό το μικρό ποσό να διανεμηθεί σε 23 τοπικές Κοινότητες .

Για την Κοινότητα μας η περσινή πρόταση της  τότε τοπικής  εκπροσώπου προέβλεπε για το τεχνικό πρόγραμμα μας τη «βελτίωση του δικτύου ύδρευσης από τις πηγές της Τζιχρινιάς και μέχρι το υδραγωγείο» σε προυπολογισμό 2.500 € που μας αναλογούσε από τη ΣΑΤΑ.
Επειδή τα χρήματα για το έργο δεν επαρκούσαν – ενας απο τούς λόγους που δεν υλοποιήθηκε το 2014- και εφέτος έπρεπε να υποβληθεί  νέο τεχνικό πρόγραμμα για το έτος 2015 με προυπολογισμό πάλι 2.500 € από τη νέα ΣΑΤΑ,  ή νέα πρόταση μας είναι πάλι η «βελτίωση του δικτύου ύδρευσης από τις πηγές της Τζιχρινιάς και μέχρι το υδραγωγείο» για ποσό πλέον 5.000 €  (συνένωση των  Σ.Α.Τ.Α. 2014 και 2015) και με κριτήριο ότι  δεν είναι δυνατό να προτείνονται νέα έργα , πριν υλοποιηθούν τα προηγούμενα –γιατί έτσι χάνονται- και μάλιστα όταν απαιτείται κάποιο σημαντικό ποσό.

Προβλέπεται αντικατάσταση του υπάρχοντος δικτύου, το οποίο αφενός βουλώνει σε πολλά σημεία λόγω των ριζών των δέντρων και ειδικά από τις πηγές και μέχρι το Χολεβέικο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο να δοθεί κλίση στις σωλήνες , γιατί πάρα πολύ νερό χάνεται και καταλήγει με δυσκολία στο υδραγωγείο και αφετέρου να καθαρίσουν και να ασφαλιστούν οι υδρομαστεύσεις στις πηγές της Τζιχρινιάς.

Για ο,τιδήποτε νεότερο θα υπάρξει ενημέρωση