"Το κύριο γνώρισμα του πολίτη είναι η συμμετοχή στην απονομή δικαιοσύνης και στην άσκηση εξουσίας" Αριστοτέλης

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Θέρμου και οι προυποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα

Στα πλαίσια των σχετικών Νόμων και της δεδηλωμένης Κοινωνικής του Πολιτικής ο Δήμος Θέρμου έχει ιδρύσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο με σκοπό την παροχή  δωρεάν ειδών παντοπωλείου και   πρώτης ανάγκης σε οικογένειες που αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα και τηρούν τους όρους του κανονισµού   λειτουργίας του νέου θεσμού.

Οι προυποθέσεις και τα δικαιολογητικά παρατίθενται παρακάτω