"Το κύριο γνώρισμα του πολίτη είναι η συμμετοχή στην απονομή δικαιοσύνης και στην άσκηση εξουσίας" Αριστοτέλης

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

Ο καθαρισμός του νεκροταφείου μας

Αποψίλωση χαμηλής βλάστησης και καθαρισμός του νεκροταφείου του χωριού μας, απο συνεργείο του Δήμου. Και συνεχίζουμεΠρίν